Podatki:

- rozliczenie podatku NL, każdy rodzaj                                                                                                            €40

- rozliczenie z podatku z dochodem poza Polską i Holandią + inny kraj                                                               €50                                                          

- rozliczenie z hipoteką: osoba samotna                                                                         €80                                    - z partnerem fiskalnym                                                                   €120

- rozliczenie tzw. "rozłąkowe" z partnerem fiskalnym                                                                                   €100

- rozliczenie Polska Pit-36+ZG   (dochód Holandia i Polska)                                                                       €50

- zaświadczenie o dochodzie z polskiego US                                                                                                 €50

 

Dofinansowania:

- dofinansowanie do ubezpieczenia, czynszu, opieki pozaszkolnej etc                                                             €40

- pozostałe dofinansowania       €50

- wprowadzenie zmian w dofinansowaniu, zastopowanie etc                                                           €30   

SVB  

- zasiłek rodzinny, zgłoszenie, wypełnienie formularzy                                                                              €120

- kontakt/korespondencja z SVB po wydaniu decyzji                                                                                      od €20

 

UWV                  

- zasiłek dla bezrobotnych z meldunkiem                                                                                               €120

- zasiłek dla bezrobotnych bez meldunku (zgłoszenie, formularz zgłoszenia, kontakt z UWV do momentu otrzymania decyzji)                                                                €150

- wypełnienie formularza solicitatie do UWV oraz                   inkomstenformulier za każdy                                                                                                                                   €30

- kontakt telefoniczny z UWV w innej sprawie/informacyjnie                                                                       €30

- zgłoszenie transferu zasiłku do innego kraju EU                                                                                             €70

- wypełnienie chorobowego ziektewet formulier                                                                                     €70

- WAZO zgłoszenie na macierzyńskie                                                                                               €50

- WIA zgłoszenie na rentę                                                                                                                                         €150

- wystąpienie o formularz U1/E301                                                                                                                           €30

- odwołanie od decyzji/bezwaar                                                                                                                          od €50

                                       

Belasting - auto

- zgłoszenie auta na zagranicznych numerach do opłacania podatku drogowego                                                                                                                                                                   €50 

- zatrzymanie podatku drogowego MRB                                                                                                               €40

 

 

Ubezpieczenia:

- pomoc w otwarciu ubezpieczenia zdrowotnego, motoryzacyjne,                            domu, pogrzebowe, od odpowiedzialności cywilnej etc                                                                 €50                       

 

Pozostałe Belasting, gmina etc:

 

- Digid dla osób bez zameldowania                                                                                                                           €30

- wyrobienie BSN korespondencyjnie dla partnera fisklanego                                    €60                                        

- umówienie spotkania na wyrobienie BSN osobiście w gminie                                                         €30

- zgłoszenie lub przeniesienie na nowy adres              energia/gaz/woda/internet                                                                                                                                       €50 

- podanie liczników do rozliczenia                                                                                                                           €30

- wypełnienie  formularza wereld inkomen                                                                                                         €40

- zgłoszenie nr rachunku do Bealstingdienst                                                                                             €30

- zgłoszenie adresu do korespondecji do Belastingdienst etc                                                 €30

- telefon do Belastingdienst/informacyjnie, na życzenie klienta, w zależności od rodzaju sprawy etc.                         od    €20 

                                                               

Hipoteka:

- pomoc w zakupie domu w Holandii                                                                                               od €1300

                                                   

Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe uzgadniane są indywidualnie za pismo w całości, bądź liczone są od słowa.

 

KONSULTACJA W BIURZE/spotkanie informacyjne do pół godz                                        €30                                                                                                                                                                    

                                                                - każde kolejne 10 min                                                                                €10

 

Każda inna sprawa - cena do uzgodnienia indywidualnie.

 

 

Nr rachunku:

Administratie en adviesbureau Pomagamy.nl

NL72INGB0007664828

Swift banku:  INGBNL2A