Podatki:

- rozliczenie podatku NL, każdy rodzaj                                                                 €50

 

- rozliczenie z podatku z dochodem poza Polską i Holandią + inny kraj    €50 

 

- rozliczenie z uwzględnieniem ulgi na dziecko                                                 €70

 

- rozliczenie partnerów fiskalnym z uwzdlędnieniem ulgi na dziecko      €120  

 

- rozliczenie z hipoteką: osoba samotna                                                                €80                                               

- rozliczenie z hipoteką i partnerem fiskalnym                                                 €120

 

- rozliczenie z hipoteką (pierwsze), z uwzględnieniem kosztów                €160

 

- rozliczenie tzw. "rozłąkowe",                                                                               €100

 

- rozliczenie Polska Pit-36+ZG   (dochód Holandia i Polska),                         €50

 

- zaświadczenie o dochodzie z polskiego US,                                                     €50

 

Dofinansowania:

- dofinansowanie do ubezpieczenia, czynszu, opieki pozaszkolnej etc      €40

 

- pozostałe dofinansowania                                                                                      €50

 

- wprowadzenie zmian w dofinansowaniu, zastopowanie etc                      €30   

SVB  

- zasiłek rodzinny, zgłoszenie, wypełnienie formularzy                                €120

 

- kontakt/korespondencja z SVB po wydaniu decyzji                                 od €20

 

UWV                  

- zasiłek dla bezrobotnych z meldunkiem                                                          €120

 

- zasiłek dla bezrobotnych bez meldunku (zgłoszenie, formularz zgłoszenia, kontakt z UWV do momentu otrzymania decyzji)                                           €150

 

- wypełnienie formularza solicitatie do UWV oraz                   inkomstenformulier za każdy                                                                                 €30

- kontakt telefoniczny z UWV w innej sprawie/informacyjnie                     €30

- zgłoszenie transferu zasiłku do innego kraju EU                                            €70

- wypełnienie chorobowego ziektewet formulier                                               €70

- WAZO zgłoszenie na macierzyńskie                                                                    €50

- WIA zgłoszenie na rentę                                                                                          €150

- wystąpienie o formularz U1/E301                                                                          €30

- odwołanie od decyzji/bezwaar                                                                         od €50

                                       

Belasting - auto

- zgłoszenie auta na zagranicznych numerach do opłacania podatku drogowego                                                                                                                       €50 

- zatrzymanie podatku drogowego MRB                                                               €40

- formularz zwonienia z zapłacenia BPM dla osób z meldunkiem                €50

 

 

Ubezpieczenia:

- pomoc w otwarciu ubezpieczenia zdrowotnego, motoryzacyjne,                            domu, pogrzebowe, od odpowiedzialności cywilnej etc                               €50                       

 

Pozostałe Belasting, gmina etc:

 

- Digid dla osób bez zameldowania                                                                          €30

- wyrobienie BSN korespondencyjnie dla partnera fisklanego                       €60                                        

- umówienie spotkania na wyrobienie BSN osobiście w gminie                    €30

- zgłoszenie lub przeniesienie na nowy adres              energia/gaz/woda/internet                                                                                        €50 

- podanie liczników do rozliczenia                                                                          €30

- wypełnienie  formularza wereld inkomen                                                         €40

- zgłoszenie nr rachunku do Bealstingdienst                                                       €30

- zgłoszenie adresu do korespondecji do Belastingdienst etc                          €30

- telefon do Belastingdienst/informacyjnie, na życzenie klienta, w zależności od rodzaju sprawy etc.                                                                                        od    €20 

                                                               

Hipoteka:

- pomoc w zakupie domu w Holandii                                                             od €1500

                                                  

Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe uzgadniane są indywidualnie za pismo w całości, bądź liczone są od słowa.

 

KONSULTACJA W BIURZE/spotkanie informacyjne do pół godz                   €30                                                                                                                                                      

- każde kolejne 10 min                                                                                                  €10

 

Przesyłki pocztowe: 

- wysłanie korespondencji, dotyczącej klienta, na terenie Holandii               €5

- wysłanie korespondencji, dotyczące klienta, do Polski lub innego kraju UE                                                                                                                                                 €10

 

Każda inna sprawa - cena do uzgodnienia indywidualnie.

 

 

Nr rachunku:

Administratie en adviesbureau Pomagamy.nl

NL72INGB0007664828

Swift banku:  INGBNL2A