Zasiłek Rodzinny Kinderbijslag z Holandii oraz 500+ w Polsce: Nieznane Korzyści

Niewielu jest świadomych, że gdy jeden z rodziców pracuje w Holandii, a dzieci przebywają w Polsce, a opiekun prawny pobiera świadczenie 500+, przysługuje mu dodatek do zasiłku rodinnego ze strony holenderskiej, znany jako dodatek dyferencyjny.

O co dokładnie chodzi? Choć kwartalnie zasiłek na dziecko w Holandii może być niższy niż 500+ w Polsce, to nie warto zapominać o kindgebonden budget, czyli dodatku do zasiłku rodinnego, który jest wypłacany co miesiąc i zależy od rocznego dochodu brutto danej osoby. Ta dodatkowa kwota może sięgać nawet kilkuset euro miesięcznie.

Strona holenderska uwzględni różnicę, która wynika z kwoty 500+ w Polsce i wypłaci odpowiednią kwotę KGB, kompensującą tę różnicę.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat, serdecznie zapraszamy do kontaktu:

 

HIPOTEKA! Zdobądź informacje na temat Twojej zdolności kredytowej do zakupu domu w Holandii. Wystarczy, że wydrukujesz i wyślesz nam:

  • Zaświadczenie o dochodzie, wypełnione przez pracodawcę,

  • Odcinki pensji za ostatnie 3 miesiące,

  • Jeśli jesteś zatrudniony przez biuro pracy, również jaaropgave z ostatnich trzech miesięcy,

  • Umowę o pracę.

  • Informacje dotyczące ewentualnych kredytów, kart debetowych, debetu na rachunku, telefonu na raty, oraz kwot, na jakie zostały zawarte (nie kwot pozostałych do spłaty).

Jeśli nabywasz nieruchomość z partnerem/partnerką, mężem/żoną - będziemy potrzebować tego samego zestawu dokumentów od nich.


Zaświadczenie o dochodzie z Polski, Słowacji itd. - adres do wysyłki znajduje się na pierwszej stronie druku zaświadczenia, w akapicie "wysyłka"